Наразі ще не подано жодної петиції

Тиврівщина - квітка Поділля

Тиврівська районна громадська організаціястворена 31 травня 2011 року.

Станом на 24 квітня 2012 членами організації є 50 активістів Тиврівського району.

На загальних зборах організації обрано керівні органи організації:

ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ -

Голова правління (організації) - Очеретний Сергій Володимирович

Заступник голови правління (організації) – Єнютіна Олена Францівна

Секретар правління (організації) – Андрієнко Олександр Васильович

НАГЛЯДОВА РАДА –

Бродзь Оксана Олександрівна

Киришов Валерій Володимирович

Шиманська Лілія Францівна

Організація не має на меті одержання і розподіл прибутку між її членами.

Організація створена з метою задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів, сприяння зростанню екологічної та культурної свідомості суспільства.

Для досягнення мети основними завданнями Організації є:

Ø      пошук та об’єднання однодумців, які готові вести спільну діяльність, сприяючи екологічному, культурному, просвітницькому рухам, підвищенню ролі та авторитету таких рухів у суспільно-громадському житті;

Ø      налагодження постійних зв’язків, обмін досвідом та різноманітні форми співпраці з іншими місцевими, всеукраїнськими, міжнародними та іноземними громадськими організаціями в галузі охорони навколишнього середовища і охорони здоров’я населення, поліпшення екологічної ситуації, а також із іншими природоохоронними, культурними, освітніми, аматорсько-спортивними та науковими неурядовими громадськими організаціями;

Ø      сприяння розвитку екологічному туризму, сільському зеленому туризму та іншим видам туризму в Україні;

Ø      відродження та поширення споконвічних народних традицій та ремесел;

Ø      втілення ідеї ефективного, раціонального, здорового способу життя;

Ø      поширення знань та пропаганда природної технології землеробства;

Ø      створення умов для всебічної реалізації членами Організації, особливо молодими людьми, своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей;

Ø      надання необхідної підтримки членам Організації, особливо молоді, у сфері праці, зайнятості тощо;

Ø      підтримка і захист молоді, сім’ї та дитини, а також соціально незахищених верств молоді;

Ø      сприяння екологічній та культурній просвіті та поліпшенню поінформованості громадськості щодо проблем суспільства, навколишнього середовища та інших існуючих екологічних, культурних проблем;

Ø      всебічне сприяння задоволенню та захисту екологічних, економічних, культурних, освітніх прав та інтересів членів Організації шляхом представництва їх в органах державної влади, органах місцевого самоврядування України, громадських організаціях України, інших держав та їх об’єднань, на міжнародних зборах, з’їздах, конференціях, а також шляхом надання членам Організації інформаційної, матеріальної та практичної допомоги;

Ø      сприяння розробці та реалізації будівельних та реставраційних проектів екологічного та культурного напрямку;

Ø      ініціювання та підтримка наукових досліджень екологічних, культурних, соціальних, духовних та інших проблем сучасності у взаємодії людей з навколишнім середовищем;

Ø      сприяння покращенню здоров’я, морально-духовному розвитку кожної особистості в атмосфері любові та гармонії з оточуючим світом через цілісну взаємодію фізичних, психічних та духовних факторів;

Ø      сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи.

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація