Публічна інформація

 

При сплаті платежів до бюджету платником у розрахунковому документі в полі ”Призначення платежу” вказуються коди видів сплати в залежності від виду сплати, а саме:

- 101 – сплата суми податкового зобов’язання (штрафної санкції) або податкового боргу;

- 106 – сплата пені;

- 109 – оплата податкового векселя;

- 116 – сплата процентів за користування податковим кредитом;

- 121 – сплата адміністративного штрафу;

- 125 – авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів.